User:Martink/sandbox

From Rizon Wiki
Jump to: navigation, search

Да можете да ги користите напредните можности на ChanServ-от, HostServ-от и MemoServ-от мора да сте идентификувани на прекарот на кој сте регистрирани. Da bi mogli da koristite napredne mogućnosti ChanServ-a, HostServ-a i MemoServ-a, MORATE biti identifikovani na nadimak koji ste registrovali.

Регистрација на вашиот канал

Потребни услоив:

  1. Мора да имате регистриран прекар/име.
  2. Мора да имате статус оператор на каналот или поголем (@, &, ~) на посакуваниот канал.
    • Напомена: Вие ќе добиете статус оператор автоматски при влез на празен, нерегистриран канал.
    • Напомена: Ако има „idler-и“ на каналот, а каналот не е регистриран, можете да влезете на каналот за подршка, /join #services; меѓутоа, ова важи само во случај кога никој од „idler-ите“ нема статус оператор.
  3. Каналот несмее да биде регистриран. За да проверите дали каналот е регистриран или не: /msg ChanServ INFO #kanal

Ако ги исполнувате овие услови, можете да го регистрирате каналот на овој начин:

/msg ChanServ REGISTER #kanal лозинка опис на каналот

#kanal Име на вашиот канал.
лозинка Лозинка на каналот. Се користи како Lozinka kanala. Koristi se kako bi se korisnik identifikovao kao osnivač kanala. Ova lozinka se može deliti kako bi omogućili "približan" nivo osnivača kanala drugom korisniku.
opis Kratak opis svrhe Vašeg kanala; nije isto što i topic kanala. Ova informacija se može videti pri unošenju komande INFO za Vaš kanal (kao što je prikazano iznad), i može biti promenjeno u budućnosti.

Šta je sledeće?

Uspešno ste uneli sve navedene komande i registrovali svoj kanal. Šta je sledeće?

BotServ

Možete zatražiti BotServ bota. Prvo unesite komandu /msg BotServ BOTLIST da vidite listu dostupnih botova, i odaberite jednog po svojoj želji.

Nakon toga, da bi ste ga dodelili svom kanalu, unesite /msg BotServ ASSIGN #kanal bot gde je #kanal ime Vašeg kanala, a bot ime bota koga dodeljujete sa spiska.

Sada kada imate dodeljenog bota, pogledajte BotServ komande za više informacija.

Saznajte više

Za više informacija ili odgovora na moguća pitanja, pogledajte Modove kanala, Menadžment kanala 101, i/ili Menadžment kanala 102 pošto sadrže odgovore na Vaša moguća pitanja.