Channel Registration/Srpski

From Rizon Wiki
Jump to: navigation, search

Da bi mogli da koristite napredne mogućnosti ChanServ-a, HostServ-a i MemoServ-a, MORATE biti identifikovani na nadimak koji ste registrovali.

Registracija Vašeg kanala

Potrebni uslovi:

  1. Morate imati registrovan nadimak.
  2. Morate imati status operatera kanala ili veći (@, &, ~) na željenom kanalu.
    • Napomena: Dobićete status operatera automatski pri ulasku na prazan, neregistrovan kanal.
    • Napomena: Ako ima idlera na kanalu, a kanal nije registrovan, možete ući na kanal za podršku, /join #services; medjutim, ovo važi samo u slučaju kada niko od idlera nema status operatera.
  3. Kanal ne sme biti već registrovan. Da proverite da li je kanal registrovan ili ne: /msg ChanServ INFO #kanal

Ako ispunjavate ove uslove, možete registrovati svoj kanal putem

/msg ChanServ REGISTER #kanal lozinka opis kanala

#kanal Ime Vašeg kanala.
lozinka Lozinka kanala. Koristi se kako bi se korisnik identifikovao kao osnivač kanala. Ova lozinka se može deliti kako bi omogućili "približan" nivo osnivača kanala drugom korisniku.
opis Kratak opis svrhe Vašeg kanala; nije isto što i topic kanala. Ova informacija se može videti pri unošenju komande INFO za Vaš kanal (kao što je prikazano iznad), i može biti promenjeno u budućnosti.

Šta je sledeće?

Uspešno ste uneli sve navedene komande i registrovali svoj kanal. Šta je sledeće?

BotServ

Možete zatražiti BotServ bota. Prvo unesite komandu /msg BotServ BOTLIST da vidite listu dostupnih botova, i odaberite jednog po svojoj želji.

Nakon toga, da bi ste ga dodelili svom kanalu, unesite /msg BotServ ASSIGN #kanal bot gde je #kanal ime Vašeg kanala, a bot ime bota koga dodeljujete sa spiska.

Sada kada imate dodeljenog bota, pogledajte BotServ komande za više informacija.

Saznajte više

Za više informacija ili odgovora na moguća pitanja, pogledajte Modove kanala, Menadžment kanala 101, i/ili Menadžment kanala 102 pošto sadrže odgovore na Vaša moguća pitanja.