Channel Registration/Polski

From Rizon Wiki
(Redirected from Rejestracja kanału)
Jump to: navigation, search

W celu używania zaawansowanych funkcji botów ChanServ, HostServ czy MemoServ, MUSISZ być zalogowany na uprzednio zarejestrowany nick. Aby dowiedzieć się jak to zrobić, przeczytaj ten artykuł: Register your nickname/Polski.

Rejestracja kanału

Wymagania:

  1. Musisz mieć zarejestrowany nick.
  2. Musisz posiadać status operatora kanału lub wyższy (@, &, ~).
    • Status operatora kanału dostaniesz automatycznie jeśli wejdziesz na pusty, niezarejestrowany kanał.
    • Jeśli na kanale znajdują się osoby "idlujące", a kanał nie jest zarejestrowany, możesz wejść na /join #services (j. ang) w celu uzyskania pomocy; opcja ta jednak dostępna jest tylko gdy nikt nie posiada statusu operatora.
  3. Kanał nie może być zarejestrowany. Aby sprwadzić czy kanał jest zarejestrowany wpisz: /msg ChanServ INFO #kanał

If these conditions are met, you can register your channel using Jeśli spełniasz te wymagania, możesz zarejestrować swój kanał używając następującej komendy:

/msg ChanServ REGISTER #kanał hasło opis

#kanał Nazwa kanału. Może zawierać polskie znaki i niektóre znaki specjalne, ale nie może zawierać spacji.
password Hasło kanału. Używane do zalogowania się jako właściciel kanału. Te hasło może być przekazane w celu nadania komuś prawie (j. ang) pełnej kontroli nad kanałem.
description Opis kanału, wyświetlany po użyciu komendy /msg ChanServ INFO #kanał. Może zostać później zmieniony.

Co dalej?

Właśnie zarejestrowałeś swój kanał, ale co dalej?

BotServ

Możesz uzyskać bota BotServ. Najpierw użyj komendy /msg BotServ BOTLIST lub sprawdź listę dostępnych botów, aby wybrać nick który najbardziej ci odpowiada.

Aby przypisac bota do kanału, użyj komendy /msg BotServ ASSIGN #kanał bot, gdzie #kanał to nazwa kanału do którego przypisujesz bota, a bot to nick z powyższej listy.

W celu uzyskania więcej informacji, odwiedź artykuł BotServ commands (j. ang).

Więcej informacji

Możesz przeczytać następujące artykuły w języku angielskim:

Najprawdopodniej znajdziesz tam odpowiedź na dalsze pytania.