Channel Registration/Makedonski

From Rizon Wiki
Jump to: navigation, search

Да можете да ги користите напредните можности на ChanServ-от, HostServ-от и MemoServ-от мора да сте идентификувани на прекарот на кој сте регистрирани.

Регистрација на вашиот канал

Потребни услоив:

  1. Мора да имате регистриран прекар/име.
  2. Мора да имате статус оператор на каналот или поголем (@, &, ~) на посакуваниот канал.
    • Напомена: Вие ќе добиете статус оператор автоматски при влез на празен, нерегистриран канал.
    • Напомена: Ако има „idler-и“ на каналот, а каналот не е регистриран, можете да влезете на каналот за подршка, /join #services; меѓутоа, ова важи само во случај кога никој од „idler-ите“ нема статус оператор.
  3. Каналот несмее да биде регистриран. За да проверите дали каналот е регистриран или не: /msg ChanServ INFO #kanal

Ако ги исполнувате овие услови, можете да го регистрирате каналот на овој начин:

/msg ChanServ REGISTER #kanal лозинка опис на каналот

#kanal Име на вашиот канал.
лозинка Лозинка на каналот. Се користи за корисникот да се идентификува како основач на каналот. Оваа лозинка може да се сподели како би овозможиле "приближно" ниво на основач на канал на друг корисник.
opis Краток опис на вашиот канал; не е исто што и topic на каналот. Оваа информација може да се види при внесување на командата INFO за вашиот канал (како што е прикажано погоре), и може да биде променето во иднина.

Што е следно?

Успешно сте ги внесле сите наведени команди и го регистриравте вашиот канал. Што е следно?

BotServ

Можете да побарате BotServ бот. Прво ја внесувате командата /msg BotServ BOTLIST за да ја погледнете листата на достапни ботови, и одбирате еден по своја желба.

После тоа, за да го донесете на вашиот канал, внесувате /msg BotServ ASSIGN #kanal bot каде што #kanal е име на вашиот канал, a bot е име на ботот кој е избран од листата.

Сега кога имате и бот, погледнете ги BotServ командите за повеќе информации.

Дознајте повеќе

За повеќе информации или одговори на можни прашања, погледнете модови на каналот, менаџмент на канал 101, и/или менаџмент на канал 102 затоа што содржат одговори на вашите можни прашања.